Együttműködési megállapodást kötöttünk a Soproni Egyetemmel

Az óvodai nevelő szakmában együttműködési megállapodást kötöttünk okleveles technikusok képzésére a Soproni Egyetemmel.

A Tatabányai SZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium a jövőben a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának partnerintézményeként működik, mivel Prof. Dr. Fábián Attila és a Soproni Egyetem dékánja Dr. habil. Varga László együttműködési megállapodást kötött a Tatabányai Szakképzési Centrummal.

Ez a megállapodás magában foglalja, hogy az óvodai nevelő szakmában okleveles technikusokat képzünk, ami közös tantervek kidolgozását, valamint a kölcsönös szakmai támogatást jelent, hozzájárulva a diákok sikeres felvételéhez az óvodapedagógus képzést folytató felsőoktatási intézménybe.