GINOP-613

Projekt adatok

Kedvezményezett neve: Tatabányai Szakképzési Centrum
Projekt azonosító száma: GINOP 6.1.3-17-2018-00015
Elnevezése: Kitáruló világ – Nyelvi Kompetenciafejlesztés a Tatabányai Szakképzési Centrumban
Támogatási alap: Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő
támogatás
Támogatási összeg: 148.501.860 Ft
Százalék: 100%
Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2020.11.09.
Projekt befejezésének időpontja: 2020.11.09.
Képzésbe bevontak száma: 1090 fő