Megújult a szakképzés

A megújuló szakképzés legfontosabb változásai

2020-tól a szakképzési rendszer jelentősen átalakult, racionálisabb és rugalmasabb lett. 175 szakma közül választhatnak a diákok. Ismerje meg a megújult szakképzés rendszerét, a szakképző iskola és a technikum adta lehetőségeket!

A szakképzési rendszer jelentősen átalakult, racionálisabb, rugalmasabb lesz. 175 szakma közül választhatnak a diákok. Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez. 

A technikum 5 éves: 2 év ágazati alapoktatás + 3 éves szakirányú oktatás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványát és a technikusi oklevelét, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin szakirányú továbbtanulás esetén. A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8.000 Ft ösztöndíjat kap. A 11-13. évfolyamon a tanulók a szakirányú tanulmányaikat a duális képzőhelyen végzik szakképzési munkaszerződés keretében, ahol már nem ösztöndíjat, hanem munkabért kapnak. Ennek összege a tanuló szakmai felkészültségétől függően 100.000 Ft  és 168.000 Ft között lehet. Amennyiben a tanuló a szakirányú tanulmányait nem duális képzőhelyen végzi, úgy 8.000 Ft és 59.000 Ft közötti ösztöndíjat kap, tanulmányi eredményétől függően. Amennyiben a tanuló a szakirányú tanulmányait nem duális képzőhelyen végzi, akkor csak ösztöndíjat kap. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és megszerzi az első szakmáját. Ennek mértéke 133.920 Ft-tól 301.320 Ft-ig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.

A szakképző iskolában a mesteremberek képzése történik. Az első év ágazati alapismereteket adó oktatásból áll, ezt követően történik a konkrét szakma kiválasztása, és a 9. évfolyamot követően még a technikumi oktatásba is váltani lehet. A szakképző iskola 9. évfolyamán az ösztöndíj havi 16.000 Ft minden tanuló számára, a 10. és 11. évfolyamon a tanulók a szakirányú tanulmányaikat a duális képzőhelyen végzik szakképzési munkaszerződés keretében, ahol már nem ösztöndíjat, hanem munkabért kapnak. Amennyiben a tanuló a szakirányú tanulmányait nem duális képzőhelyen végzi, akkor csak ösztöndíjat kap. Ennek összege a tanuló szakmai felkészültségétől függően 100.000 Ft  és 168.000 Ft között lehet. Amennyiben a tanuló a szakirányú tanulmányait nem duális képzőhelyen végzi, úgy 8.000 Ft és 59.000 Ft közötti ösztöndíjat kap, tanulmányi eredményétől függően. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és megszerzi az első szakmáját. Ennek mértéke 133.000 Ft-tól 302.000 Ft-ig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.

Az ágazati alapoktatás a szakképzés új rendszerében jelenik meg. Az adott ágazathoz tartozó szakmák tekintetében a technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben széles körű ágazati alapismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyet ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót a duális képzésbe való belépésre. A közös alapozás átjárhatósági lehetőséget biztosít szükség esetén a technikum és a szakképző iskola között. A konkrét szakmát technikumban a 10. évfolyamon, szakképző iskolában a 9. évfolyamon, az adott ágazat sajátosságainak megismerését követően választja ki a tanuló. Az új rendszer ezzel is támogatja a tanulókat a számukra megfelelő pálya kiválasztásában.

A szakmai vizsga egy interaktív számítógépes vizsgarészből és egy projektfeladat megvalósításából fog állni. Ez utóbbit a szakmai vizsgára kell vinni vagy ott kell elkészíteni és bemutatni. Ez a projektfeladat az adott szakma sajátosságaitól függően lehet gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítása, vagy záródolgozat vagy portfólió elkészítése. A vizsgára független vizsgaközpontokban, három tagú vizsgabizottság előtt kerül sor.

Minden szakképzésben részt vevő tanulónak tanulmányi eredménytől függő mértékű ösztöndíj jár, amelyet a duális képzésben munkabér vált fel. Az idei évben a technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8.000 Ft, a szakképző iskola 9. évfolyamán havi 16.000 Ft összegű ösztöndíjat kap. A 9. nyelvi előkészítő, valamint a dobbantó évfolyamon tanulók is részesülnek havi 8.000 Ft ösztöndíjban. A szakképző iskolában a 10-11. évfolyamon, technikumban a 11-13. évfolyamon a tanulók a szakirányú tanulmányaikat a duális képzőhelyen végzik szakképzési munkaszerződés keretében, ahol már nem ösztöndíjat, hanem munkabért kapnak. Ennek összege a tanuló szakmai felkészültségétől függően 100.000 Ft  és 168.000 Ft között lehet. Amennyiben a tanuló a szakirányú tanulmányait nem duális képzőhelyen végzi, úgy 8.000 Ft és 59.000 Ft közötti ösztöndíjat kap, tanulmányi eredményétől függően. Amennyiben a tanuló a szakirányú tanulmányait nem duális képzőhelyen végzi, akkor csak ösztöndíjat kap. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és megszerzi az első szakmáját. Ennek mértéke 133.000 Ft-tól 302.000 Ft-ig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.

Iskolai rendszerben szakmai oktatás folyik, amely sikeres szakmai vizsga esetén technikumban és szakképző iskolában is államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget ad. A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására kizárólag szakmai oktatás keretében van lehetőség. A képzési struktúra másik halmazát a szakképző intézmények vagy felnőttképzők által is megszervezhető szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakmai képzés eredményes elvégzéséről a képzésben résztvevő tanúsítványt szerez, amely előfeltétele a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontban teljesíthető képesítő vizsgának. A képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szerez.

A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amely során az intézményben, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Duális képzésben a szakmai képzést biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

A duális képzés számos előnnyel jár. A diák a képzés alatt részt vesz a vállalati projektekben, megismeri a vállalat által alkalmazott technológiákat és a gyakorlati tudását az elméleti tudás számonkérésében is kamatoztathatja. Az adott szakterületen a legjobb szakemberektől tanulhatja jövendőbeli szakmája alapjait, vállalati környezetben. A duális képzés ugyanakkor kifizetődő a vállalat számára is, mert a diákok bevonásával képes lesz kompetens és már tapasztalt szakembert alkalmazni a későbbiekben. Az általános szakmai gyakorlat alatt megszerzett tapasztalat kevés, míg a duális képzésben már biztosított a 2-3 éves tapasztalatszerzés, amellyel nagyobb az elhelyezkedés esélye is. Sok esetben a duális képzésben részt vevő vállalat szívesebben foglalkoztatja azokat, akiket a duális képzési idő alatt már betanított az adott munkára. Az igazán jól teljesítő diákoknak szinte biztos az álláslehetőségük egy ilyen cégnél. A duális képzés előnye továbbá, hogy a duális képzésben résztvevők a szakmai felkészültségüktől függően,  100.000 Ft  és 168.000 Ft közötti munkabért kapnak.

Nem eredményez többlet terhet a szakképzési munkaszerződés, hiszen amellett, hogy megtartja a tanulószerződés tanulókra nézve kedvező (pl. pihenőidő) szabályait, az Mt. garanciális rendelkezéseit (pl. fiatal munkavállalók) is hangsúlyosabban kiterjeszti a tanuló és a duális képzőhely jogviszonyára. Emellett a szakképzési munkaszerződés még inkább közelíti a szakképző intézmény tanulóját a munka világához, illetve immáron az eddigi juttatásnál magasabb mértékű munkabért biztosít számára.

Szakképzési munkaszerződést elsőként a tanulmányaikat 2020. szeptemberben megkezdő tanulókkal köt a duális képzőhely, technikumban kettő, szakképző iskolában egy év ágazati alapoktatást követően (vagyis legelőször a 2021. évben). A tanulókkal már megkötött, hatályos tanulószerződések nem alakulnak át munkaszerződéssé.

A szakképzési munkaszerződés alapján a tanulót megillető munkabér összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – 100.000 Ft  és 168.000 Ft közötti összeg, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit is.

Az OKJ-ben szerepelt szakképesítéseket és az azoknak megfelelő új szakmákat az úgynevezett fordítókulcs segítségével találja meg. Az IKK szakképzési aloldalán található modul segítségével nyomon követheti a régi szakképesítéseket oly módon, hogy begépeli a keresett szakmát a szakkepzes.ikk.hu aloldalon található Új ágazatok és szakmák fordítókulcsa elnevezésű modulba. A keresés gombra kattintva a rendszer választ ad az adott szakmával kapcsolatosan, hogyan illeszkedik a továbbiakban a régi szakma az új szakképzési rendszerbe: tartalmilag beépül egy szakmába, új szakmához kapcsolódik, szakmairányként jelenik meg egy új alapszakmánál, vagy iskolai rendszerű képzésben már nem lesz elérhető. Ez utóbbiak egy része a rövidebb idejű, szakképző intézmény vagy felnőttképző által is megszervezhető szakmai képzésben jelenik majd meg. Szakmai képzés a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján szervezhető, amelyek folyamatosan bővülő köre elérhető honlapunkon.

A 2020. január 1-jét megelőzően hatályos és az azt követően hatályba lépett jogszabályok szerint megszerzett bizonyítvány ill. oklevél „értékére”, elismertségére vonatkozóan a jogszabályok nem tesznek különbséget.

A korábbi OKJ-ben szereplő, a Szakmajegyzék szakmái között meg nem jelenő azon szakképesítések egy része, amelyek adott szakmai tevékenység, munkaterület, munkakör stb. betöltéséhez jogszabályban meghatározott képesítési követelményként szükségesek, a továbbiakban a szakmai képzések körében jelenik meg. A nyilvántartásba vett programkövetelménnyel rendelkező szakképesítések listája az alábbi címen megtalálható: https://szakkepesites.ikk.hu/. Amennyiben a szakmai képzés végén a képzésben részt vevő akkreditált vizsgaközpontban képesítő vizsgát tesz, államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szerez, és ezzel eleget tesz az egyes szakmák gyakorlásához jogszabályban előírt képesítési követelményeknek. Emellett tervezetten lesznek olyan, eddig szakképesítés meglétéhez kötött tevékenységek, amelyek esetében a tevékenység gyakorlásához a jövőben meghatározott hatósági képzés elvégzése lesz szükséges.

Az állam a szakképző intézményben folyó szakképzés keretei között biztosítja a szakmaszerzés ingyenes lehetőségét. Két szakma és egy, szakképző intézményben szervezett (rövidebb ciklusú) szakmai képzés keretében szerzett szakképesítés megszerzése ingyenes.

Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a munkaerőpiacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van két szakma és egy szakképesítés ingyenes megszerzésére. Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben van lehetőség, ez azonban nem jelenti, hogy a felnőtteknek vissza kell ülni az iskolapadba. A kellő rugalmasság biztosítása érdekében a szakmai oktatás a felnőttek esetében általában esti képzés formájában, csökkentett időtartamban történik. A képzési idő – a hasonló munkakörben megszerzett szakmai tudás figyelembevételével – akár negyedére is csökkenhet. Lehetőség lesz akár az elmélet e-learninges elsajátítására is. Amennyiben a képzésben részt vevő az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet a képzésben duális partnerként, így a képzés az eddiginél sokkal rugalmasabban szervezhető meg. A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik. Az ingyenesség, a rugalmasság, rövidebb képzési idő, és a már megszerzett szakmai tapasztalat beszámíthatósága, mind hozzájárulhatnak, hogy a szakképzés a felnőttek számára vonzóvá váljon. Ezekkel az intézkedésekkel is támogatja az új szakképzési rendszer a felnőtt lakosság átképzését, továbbképzését, az egész életen át tartó tanulást.

Diákigazolvány és az ehhez kapcsolódó kedvezmények mindazok részére járnak, akik a szakmai oktatásban tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban vesznek részt.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét – az ágazati alapvizsga eredményének figyelmen kívül hagyásával – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell megállapítani.

Igen. Az ágazati alapoktatást érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. Az ágazati alapoktatás időtartamát a szakképző intézmény szakmai programja határozza meg.  Az ágazati alapoktatásra előírt időtartam rövidítésére, vagy az ágazati alapvizsga alóli mentesülésre a korábbi tanulmányok, az előzetesen megszerzett tudás, illetve gyakorlat beszámításával van lehetőség.