Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont

A Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont pályázati felhívása jövőbeli együttműködő partnerei részére

A szakma, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsgát a független, akkreditált vizsgaközpont fogja szervezni. A szakmák esetében a Képzési és Kimeneti Követelmények (elérhetősége: http://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt ) és szakképesítések esetében a Programkövetelmények (elérhetősége: http://szakkepesites.ikk.hu ) írják elő részletesen a vizsgák tartalmát, speciális szakmai, személyi és tárgyi feltételeit.

A Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont az 1. számú mellékletben található szakmák, szakképesítések tekintetében kívánja kialakítani az alábbi adatbázisokat:

Pályázati felhívás a Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont Szakértői névjegyzékének kialakításához

Pályázati felhívás a Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont Vizsgáztatói névjegyzékének kialakításához

Pályázati felhívás a Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzékének kialakításához

Pályázati felhívás a Tatabányai Szakképzési Vizsgaközpont Vizsgahelyszíni névjegyzékének kialakításához

(A vizsgahelyszínt biztosító, együttműködési megállapodással szerződött vállalat vagy duális partner, aki a Szakmai és/vagy Képesítő vizsgák lebonyolításához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik.)

A pályázati kiírások tartalmazzák az egyes feladatok ellátásához szükséges feltételeket, benyújtandó dokumentumok listáját.

A pályázat benyújtásának menete

A pályázónak a felhívás mellékleteként megtalálható regisztrációs lapot, és az ahhoz tartozó mellékleteket elektronikus levélben kell benyújtani a vizsgakozpont@tszc.hu e‑mail címre, a tárgyban megjelölve a megpályázott feladatot.
A Tatabányai Szakképzési Vizsgaközponthoz más pályázattal már benyújtott iratok esetében azokat nem szükséges újra csatolni, ez esetben elegendő egy kérelemben felsorolással hivatkozni a benyújtott okiratokra és a pályázat nevére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A hiánytalanul beérkezett pályázatok elbírálása a benyújtási határidő lezárását követő 15 napon belül történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a regisztrációs lapon megadott e-mail címre kap értesítést. A névjegyzékbe kerülő pályázók teljes dokumentációját papír alapon ekkor kell benyújtani.