A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

     I. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
     II. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
     III. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
     IV. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
     V. Alapító okirat
     VI. Szervezeti és Működési Szabályzat
     VII. Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven – Nem relevánsak

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása – Nem relevánsak