Felnőttek oktatása

2022-ben indítani tervezett felnőttek szakmai oktatása, szakmai képzése

Képzéseinkről az alábbi jelentkezési űrlapot kitöltve, az iskola és a képzés kiválasztásával kaphatnak további információt tagintézményeinktől!

Az elindult képzésekhez tudásbeszámítással később is lehet csatlakozni. A lehetőségekről az iskolában adnak tájékoztatást.

#KezedbenAJövő

Felnőttek oktatása

A gazdaságban és a munkaerő-piacon gyorsuló ütemben zajló technológiai változások (az Ipar 4.0 és a digitalizáció) ráirányították a figyelmet a munkaerőpiac igényeit gyorsan lekövetni képes képzési rendszer iránti gazdasági igényre. A megújult felnőttképzési rendszer szerinti képzések 2020. szeptember 1-jétől indultak.

A felnőttek oktatásának célja

Elsődleges célja, hogy a munkaerő rugalmasan tudjon reagálni a technológiai változások jelentette kihívásokra, ezáltal biztosítva a munkahelyek stabilitását és új munkahelyek létrehozását.

Fontos cél a munkaerőpiaci igények eredményes és gyors kielégítése, biztosítva egyúttal azt, hogy a munkavállalók a képességeikhez és érdeklődésükhöz legjobban illeszkedő képzésekben vehessenek részt, és ezeknek megfelelő munkakörökben tudjanak elhelyezkedni.

 

 

#KezedbenAJövő

A szakképzés és a munkaerő-piaci képzés megújított rendszere

Kapcsolódó fogalmak

A felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges szakmára felkészítő szakmai oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai képzés. 

A technikumban és szakképző iskolákban lehet tanulni, ahol az ágazati alapoktatást a szakirányú oktatás követi. A tananyag alapját a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, a képzés technikumban történő sikeres elvégzése és a vizsga letétele szakképzettséget ad. 

Tanulói jogviszonyban (jellemzően műhelyiskolában) és felnőttképzési jogviszonyban is lehet tanulni. A részszakma a szakmának olyan önállóan elkülöníthető része, amely legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. A képzés sikeres elvégzésével, szakmai vizsga letételével, a részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány az államilag elismert alapfokú végzettség mellett szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére jogosít.
Az egy vagy több részszakma elsajátítása azok számára lehet vonzó, akik nem kívánnak egy teljes alapszakmát megtanulni, vagy munkakörük, érdeklődésük több (rész)szakmát érint. 

A felnőttképzési jogviszony keretében elvégezhető, szakmai oktatásra épülő, vagy alapszakmaként nem elérhető, de munkakör betöltésére feljogosító, munkatevékenység végzésére felkészítő képzés. A szakmai képzés tananyagának elsajátítását tanúsítvány bizonyítja. Akkreditált vizsgaközpontban letett sikeres képesítő vizsgával államilag elismert szakképesítés is szerezhető. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Szakképzésnek nem minősülő olyan képzések, melyek a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak. Ezekből államilag elismert vizsga nem tehető, így szakképesítés nem szerezhető, a képzés sikeres elvégésének igazolásaként tanúsítványt kérhet a képzésben részt vevő személy.

Életkori korlátok

Nappali rendszerű szakmai oktatásban annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a 25. életévét betölti. Tanulói jogviszony a szakképző intézmény és a tanuló között jön létre. Tanulói jogviszony keretében a tanulónak társadalombiztosítási jogviszonya van, 20. életévének betöltéséig családi pótlék jár, a tanulmányok ideje alatt diákigazolvány igényelhető.

Azon tanév végét követő naptól, amikor a 16. életévét betölti. Felső korhatár nincs az „egész életen át tartó tanulás” elve miatt. Szakmai képzésben vagy rövidített képzési idejű szakmai oktatásban. Felnőtt képzési jogviszony a felnőttképző és a képzésen résztvevő között jön létre. 25. életév felett kizárólag felnőttképzési jogviszony létesíthető, aki azonban a 25. életévét még nem töltötte be (16-25 év közötti) akár nappali munkarendben, tanulói jogviszonyban is megszerezheti a második szakmáját is ingyenesen. Felnőttképzési jogviszony keretein belül a képzésben részt vevő személy a 20. életévének betöltéséig családi pótlékra jogosult.

A felnőttek szakmai oktatásának előnyei

Ügyfélszolgálati tájékoztató